ฟิแนสเทอไรด์ คือ ยาที่ยับยั้งการทำงานเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเพศชาย DHT (Dihydrotestosterone) ที่มากเกินไป ซึ่งมีผลทำให้กระบวนการสร้างเส้นผมลดลง ผมลีบเล็กลง และหลุดร่วงในที่สุด

Finasteride | อาหารเสริมฟิแนสเทอไรด์เกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

  1. Finasteride = 1mg

ประโยชน์

  1. มีส่วนช่วยทำให้เส้นผมงอกมากขึ้น
  2. มีส่วนช่วยทำให้ยับยั้งการโตของต่อมลูกหมาก

ขนาดบรรจุ | 60 เม็ด

Finasteride | ฟิแนสเทอไรด์