อาหารเสริมที่ทำให้สารโดพามีนในร่างกายมีความสมดุล ซึ่ง โดพามีน หรือ โดปามีน ( Dopamine ) คือ สารสื่อประสาทที่สำคัญและจำเป็นชนิดนึงในสมอง มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์และความรู้สึก

Dopamine Action | อาหารเสริมโดพามีนเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

 1. Mucuna Pruriens = 50mg
 2. L-Tyrosine = 200mg
 3. Coenzyme Q10 = 50mg
 4. Thiamine (Vitamin B1) = 25mg
 5. Pyridoxine HCl (Vitamin B6) = 25mg
 6. Methylcobalamin (Vitamin B12) = 0.1mg
 7. R-Lipoic Acid = 10mg

ประโยชน์

 1. มีส่วนช่วยทำให้การเคลื่อนไหวทำงานสมบูรณ์
 2. มีส่วนช่วยทำให้ระบบความจำทำงานสมบูรณ์
 3. มีส่วนช่วยทำให้ระบบการให้รางวัลในสมองทำงานสมบูรณ์
 4. มีส่วนช่วยทำให้พฤติกรรมและการรับรู้ทำงานสมบูรณ์
 5. มีส่วนช่วยทำให้มีสมาธิและการจดจ่อในกิจกรรมใดๆ
 6. มีส่วนช่วยทำให้การนอนหลับเป็นไปตามปกติ
 7. มีส่วนช่วยทำให้ระบบการทำงานของอารมณ์สมบูรณ์
 8. มีส่วนช่วยทำให้ระบบการเรียนรู้ทำงานสมบูรณ์

ขนาดบรรจุ | 60 เม็ด

Dopamine Action | อาหารเสริมโดพามีน