วิตามินบีรวม คือ อาหารเสริมที่รวบรวมวิตามินบีในรูปแบบที่ออกฤทธิ์ดีที่สุด มาอยู่ในเม็ดเดียว

Vitamin B Complex | อาหารเสริมวิตามินบีรวมเกรดการแพทย์ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนประกอบ

 1. Benfotiamine (Vitamin B1) = 50mg
 2. Riboflavin (Vitamin B2) = 50mg
 3. Niacinamide (Vitamin B3) = 25mg
 4. Calcium-D-Pantothenate (Vitamin B5) = 50mg
 5. Pyridoxamine (Vitamin B6) = 50mg
 6. Biotin (Vitamin B7) = 0.5mg
 7. 5-MTHF = 0.5mg
 8. Methylcobalamin (Vitamin B12) = 0.5mg
 9. NMN = 5mg

ประโยชน์

 1. มีส่วนช่วยทำให้เซลล์มีสุขภาพดี
 2. มีส่วนช่วยทำให้เม็ดเลือดแดงเจริญเติบโตได้ดี
 3. มีส่วนช่วยทำให้เซลล์มีพลังงาน
 4. มีส่วนช่วยทำให้การมองเห็นดี
 5. มีส่วนช่วยทำให้สมองทำงานราบลื่น
 6. มีส่วนช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานสมบูรณ์
 7. มีส่วนช่วยทำให้ระบบประสาททำงานสมบูรณ์
 8. มีส่วนช่วยทำให้การผลิตฮอร์โมนทำงานสมบูรณ์
 9. มีส่วนช่วยทำให้หัวใจทำงานปกติ
 10. มีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง

ขนาดบรรจุ | 30 เม็ด

Vitamin B Complex | วิตามินบีรวม