ความลับชะลอวัย (Secrets of Anti-Aging)หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเข้าใจส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกาย


1. เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-Aging and Regenerative Medicine)
2. ทฤษฎีความชราในอดีต (Aging Theory in The Past)
3. ทฤษฎีความชราในปัจจุบัน (Aging Theory in The Present)
4. ปัจจัยที่เหนือกว่าพันธุกรรม (Epigenetic)
5. ปัจจัยที่เร่งการแก่ชรา (Aging Force)
6. ปัจจัยที่ยับยั้งการแก่ชรา (Anti-Aging Force)
7. ใช้ชีวิตยังไงให้ชะลอวัย (How to Anti-Aging)
ภาพกว้างของเนื้อหาในหนังสือ

จำนวน 241 หน้า ทั้งหมด 26,185 คำ


าคาปกติ 1,000 บาท ลดเหลือ 799 บาท


รีวิวหนังสือ


ความเห็นบางส่วนจากผู้อ่าน

ทดลองอ่านหนังสือ