อย่าบ่น เพราะยิ่งบ่นก็ยิ่งแย่

อย่าบ่น เพราะยิ่งบ่นก็ยิ่งแย่

การบ่น หรือ Complain หรือ Bitch เป็นเรื่องที่ไม่ดี ยิ่งบ่นจะยิ่งทำให้แย่ลง