ไม่ใช่แค่ไม่เจ็บไม่ป่วยเท่านั้น

ชีวิตที่ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องทายา ไม่ต้องหาหมอ เป็นชีวิตในฝันของคนแทบทุกคน

ไม่มีใครอยากเจ็บป่วย ไม่มีใครอยากเจอหมอ ไม่มีใครอยากเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาล

ทุกคนอยากมีสุขภาพดีหมด

แต่ระดับคำว่าสุขภาพดี ไม่ใช่หมายถึงแค่ไม่เจ็บไม่ป่วย เพราะมันมีหลายระดับ

สมมติว่าการเจ็บป่วยไม่สบายที่ต้องพึ่งการรักษาของหมอ คือ 0

10 ก็คือ ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่ก็ใกล้เข้าโรงพยาบาลเต็มทนละ พร้อมที่จะไม่สบายได้เสมอ

50 ก็คือ ไม่เจ็บไม่ป่วย พอแข็งแรงขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังเจ็บออดๆ แอดๆ อยู่เรื่อยๆ

80 ก็คือ ไม่เจ็บไม่ป่วย แข็งแรง นานๆ อาจจะมีเจ็บป่วยที แต่ก็ยาก

100 ก็คือ ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด ฟิตสุด เฟิร์มสุด อวัยวะทุกอย่างทำงานสมบูรณ์ดีที่สุด แทบไม่มีโอกาสเจ็บป่วย

ทุกระดับที่มากกว่า 0 คือ ไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งนั้น

แต่เป้าหมายของการมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด คือ 100

การที่เซลล์ทุกเซลล์ อวัยวะทุกอวัยวะ ระบบทุกอย่างในร่างกาย ทำงานได้สมบูรณ์ดีที่สุด