อายุตามปีเกิด VS อายุเซลล์

อายุตามปีเกิด คือ อายุที่ดูจากปีที่เราเกิด ครบรอบ 1 ปี เมื่อไหร่ก็อายุเพิ่มขึ้นทันที

อายุเซลล์ คือ อายุที่ดูจากประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์

ซึ่งอายุ 2 อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

บางคนอายุตามบัตรประชาชน เท่ากับ 50 ปี แต่อายุเซลล์ เท่ากับ 35 ปี

บางคนอายุตามบัตรประชาชน เท่ากับ 40 ปี แต่อายุเซลล์ เท่ากับ 70 ปี

บางคนอายุตามบัตรประชาชน เท่ากับ 35 ปี แต่อายุเซลล์ เท่ากับ 35 ปี

ทั้งหมดนี้ อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า ก็ได้ทั้งนั้น

ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองหลังจากที่ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุด ช่วงอายุประมาณ 25 ปี

เพราะหลังจากนั้นร่างกายจะเริ่มเสื่อมชรา

อยู่ที่ว่าจะเสื่อมปกติ เสื่อมช้า หรือเสื่อมเร็ว เท่านั้นเอง