หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | เกิดจากอะไร? รักษายังไง?

หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | อาการเป็นยังไง? เกิดมาจากอะไร? รักษายังไง? ป้องกันยังไง?

ปัญหาเรื่องเส้นผมพบได้มากในผู้ชายทั่วโลกและในประเทศไทย พบว่า 1 ใน 3 ของผู้ชายไทยมีปัญหาหัวล้าน (Baldness) และ 1 ใน 10 ของผู้หญิงไทยก็มีปัญหาหัวล้าน โดยสาเหตุเกิดมาจากกรรมพันธุ์ถึง 90%

ตอนวัยรุ่นก็ผมดกดำ-หนา-แข็งแรง แต่พออายุเพิ่มมากขึ้น เริ่มเข้าสู่วัยทำงาน ผมเริ่มร่วงมากขึ้นเรื่อยๆ หนังศรีษะมัน ผมเส้นเล็กลง หน้าผากเริ่มเว้า กลางหัวเริ่มผมบางจนเห็นหนังศรีษะ สุดท้ายต้องตัดผมสั้นและโกนผม กลายเป็นคนหัวล้านโดยสมบูรณ์

หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | อาการ

 1. ผมร่วงมากกว่า 70 เส้น ต่อวัน
 2. ผมมัน หนังศรีษะมัน
 3. ผมเส้นเล็กลง
 4. หัวเถิกด้านหน้าเว้าเข้าไปเป็นรูปตัวเอ็ม (M)
 5. ผมกลางศรีษะบางลงจนมองเห็นหนังศรีษะ

หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | สาเหตุ

 1. กรรมพันธุ์จากฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่
 2. ฮอร์โมนเพศชายประเภท DHT ที่มีมากเกินไป โดยปกติฮอร์โมนเพศชายในร่างกายจะมี 4 ชนิด คือ
  • DHEA | มีฤทธิ์ต่ำที่สุด เป็นฮอร์โมนอย่างแรกที่รอการเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนที่มีความแรงมากขึ้น
  • Androstenedione | มีฤทธิ์สูงขึ้นมา ควรมีสัดส่วนน้อยที่สุด
  • Testosterone | มีฤทธิ์ปานกลาง ควรมีสัดส่วนมากที่สุด
  • DHT | มีฤทธิ์รุนแรง ควรมีสัดส่วนเล็กน้อย
 3. พฤติกรรมและสภาพแวดล้อม
  • อาหารที่รับประทานมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการไม่เพียงพอ
  • สารพิษตกค้างจากในอาหาร น้ำ อากาศ
  • อาหารดัดแปลงเชิงอุตสาหกรรม
  • รับประทานน้ำตาลมากเกินไป
  • ความเครียดที่มีมากเกินไป
  • การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ
หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | เกิดจากอะไร? รักษายังไง?
DHT Hormone กับผลกระทบต่อเส้นผม

หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | รักษา

 1. รับประทานสารยับยั้งฮอร์โมน DHT (DHT Blocker)
 2. ทายากระตุ้นการงอก
  • Minoxidil
 3. รับประทานอาหารเสริมบำรุงเส้นผม
  • Biotin
  • Zinc
  • Vitamin B
  • Vitamin C
  • Vitamin D
 4. สระผมทุกวันเพื่อล้างฮอร์โมน DHT ที่มีมากเกินไปบนหนังศรีษะออกทุกวัน
 5. กระตุ้นด้วยสเต็มเซลล์
  • PRP (Platelet Rich Plasma)
 6. เลเซอร์กระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม
  • LLLT (Low Level Laser Therapy)
 7. ผ่าตัดปลูกผม (Hair Transplant) โดยการย้ายเซลล์รากผมจากบริเวณที่ไม่ตอบสนองกับฮอร์โมน DHT มาปลูกบริเวณที่หัวล้าน
  • FUT | ตัดหนังศรีษะบริเวณที่จะเอาเซลล์รากผมออกมา แล้วค่อยตัดเอารากผมออกมาทีละเส้น
  • FUE | ค่อยๆ ถอนรากผมบริเวณที่จะเอาเซลล์รากผมออกมาทีละเส้น
หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | เกิดจากอะไร? รักษายังไง?
ปัญหาเส้นผมที่พบมากในผู้ชาย

หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | ป้องกัน

 1. หัวล้านจากกรรมพันธุ์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีแต่ชะลอให้เกิดช้าลงเท่านั้น
 2. รับประทานสารต้านฮอร์โมน DHT (DHT Blocker)
 3. รับประทานอาหารเสริมบำรุงเส้นผม
 4. สระผมทุกวัน
 5. พฤติกรรมเพื่อสนับสนุนทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด
  • อาหารหลักให้ครบถ้วนและหลากหลาย
  • อาหารเสริมและสารต้านอนุมูลอิสระ
  • นอนหลับให้มีคุณภาพ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอและหลากหลาย
  • ลด-ละ-เลิก การสูบบุหรี่
  • บริหารอารมณ์ให้นิ่งสงบ
  • อุจจาระทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 รอบ
  • บริหารความเครียดให้เหมาะสม

อาหารเสริมปลูกผม

หัวล้าน ผมบาง หัวเถิก | เกิดจากอะไร? รักษายังไง?
Wellness Hub – Hair Born

Hair Born | อาหารเสริมยาปลูกผมเกรดการแพทย์ มีส่วนประกอบ ดังนี้

 1. Finasteride = 1mg
 2. Minoxidil = 1mg
 3. Zinc Amino Acid Complex (Zn 20%) = 25mg
Wellness Hub – Re Growth Hair Lotion

Re Growth Hair Lotion | อาหารเสริมยาทาปลูกผมเกรดการแพทย์ มีส่วนประกอบ ดังนี้

 1. Redensyl® = 5%
 2. Minoxidil = 5%
 3. Finasteride = 0.5%
 4. Estradiol = 0.0025%
 5. Zinc Extract from yeast = 1%
 6. Beta-Glucan Extract from yeast = 1%
 7. Cell Culture Media = 30%
Wellness Hub – Biotin Plus

Biotin Plus | อาหารเสริมไบโอตินเกรดการแพทย์ มีส่วนประกอบ ดังนี้

 1. Zinc Amino Acid Complex (Zn 20%) = 75mg
 2. Selenium Chelate 1% = 7mg
 3. Calcium-D-Pantothenate (Vitamin B5) = 6mg
 4. D-Biotin = 0.15mg

Similar Posts