ร่างกายเริ่มแก่ อายุ 25 ปี

ธรรมชาติของร่างกายคนเรา แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลักที่สำคัญ คือ ช่วงที่กำลังเจริญเติบโตและช่วงที่กำลังเสื่อมถอย เปรียบเหมือนเดินขึ้นและลงภูเขา

โดยที่จุดสูงสุดของยอดภูเขา อยู่ในช่วงอายุประมาณ 25 ปี

ร่างกายจะเจริญเติบโตสูงที่สุด เป็นหนุ่มเป็นสาวที่สุด แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มเสื่อมถอย

โดยที่ความเสื่อมชรานี้จะเริ่มต้นมาจากส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกาย ก็คือ เซลล์

จากเซลล์ค่อยๆ สะสมความเสื่อมชราจากภายในจนแสดงออกมาให้เห็นภายนอก

ทุกคนบนโลกเป็นแบบนี้หมด ไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนจีน คนญี่ปุ่น คนยุโรป คนอเมริกา

ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุดแล้วก็เสื่อมถอย

ทุกคนต้องแก่ชรา ร่างกายต้องเสื่อมถอย อยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง