น้ำมันสำหรับทอด | อะไรดีกับสุขภาพ อะไรไม่ดีกับสุขภาพ

น้ำมันสำหรับทอด | เมื่อต้องปรุงอาหารด้วยวิธีการทอดควรเลือกใช้น้ำมันอะไรที่ดีกับสุขภาพ และควรหลีกเลี่ยงน้ำมันอะไรที่ไม่ดีกับสุขภาพ แต่ละน้ำมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง

อาหารเช้า Breakfast | ควรกินอะไร? ไม่ควรกินอะไร?

น้ำมันสำหรับทอด | อะไรทอดก็ไม่ดี

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาหารที่ใช้วิธีการปรุงอาหารแบบทอดยังไงก็ไม่ดีต่อสุขภาพ เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มีผลเสียต่อสุขภาพน้อยที่สุด คือ

 • กินให้น้อยที่สุด ให้ตระหนักไว้ว่าอาหารทอดอร่อยแต่ไม่ดีต่อสุขภาพ
 • อย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำ ยิ่งใช้ซ้ำยิ่งแย่ ยิ่งทำลายสุขภาพ
 • รับประทานสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อเข้าไปยับยั้งผลเสียของอาหารทอดให้น้อยลง
 • สะเด็ดน้ำมันที่ทอดออกไปให้มากที่สุด ยิ่งมากยิ่งดี
 • เลือกประเภทอาหารมาทอด ยิ่งเป็นอาหารดัดแปลงยิ่งไม่ดีต่อสุขภาพ
 • น้ำมันตามธรรมชาติมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี อย่าดูแค่ด้านใดด้านเดียว อย่าดูแค่จุดเกิดควัน
 • ยิ่งทอดอุณหภูมิต่ำยิ่งดี ยิ่งทอดอุณหภูมิสูงยิ่งแย่ ยิ่งทอดเวลาสั้นยิ่งดี ยิ่งทอดเวลานานยิ่งแย่
 • อุณหภูมิของน้ำมันขณะทอด
  • ต่ำ = 160 องศา
  • ปานกลาง = 180 องศา
  • สูง = 190 องศา

ขนมทอด ของทอด อาหารทอด | อร่อยแต่ไม่ดีกับสุขภาพ กินยังไงทำลายสุขภาพน้อย

น้ำมันสำหรับทอด | อะไรดีกับสุขภาพ อะไรไม่ดีกับสุขภาพ
น้ำมันสำหรับปรุงอาหารแบบทอด | อะไรดีกับสุขภาพ อะไรไม่ดีกับสุขภาพ

น้ำมันสำหรับทอด | ควรใช้น้ำมันอะไร?

เงื่อนไขในการเลือกน้ำมันที่ดีมาทอดเพื่อทำลายสุขภาพน้อย คือ

 • Unrefined | ไม่ผ่านกรรมวิธี
 • High Smoke Point | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอสูง
 • High Saturated Fat | ไขมันอิ่มตัวสูง
  • Low Long-Chain Fatty Acid | กรดไขมันสายยาวต่ำ
  • High Medium-Chain Fatty Acid | กรดไขมันสายปานกลางสูง
  • High Short-Chain Fatty Acid | กรดไขมันสายสั้นสูง
 • High Monounsaturated Fat | กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง
 • Low Polyunsaturated Fat | กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนต่ำ

ทอดอุณหภูมิสูง

น้ำมันอะโวคาโด | Acocado Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอสูง / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนต่ำ
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันสายยาวทั้งหมด
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 250 องศา

น้ำมันปาล์ม | Palm Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอสูง / ไขมันอิ่มตัวสูง
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันสายยาวทั้งหมด
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 230 องศาเซลเซียส

น้ำมันมะกอก | Olive Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอสูง / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนต่ำ
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันสายยาวทั้งหมด
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 210 องศาเซลเซียส

ทอดอุณหภูมิปานกลาง

น้ำมันมะพร้าว | Coconut Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอปานกลาง / ไขมันอิ่มตัวสูงและเป็นส่วนมากเป็นไขมันสายปานกลาง
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวมีส่วนนึงเป็นไขมันสายยาว
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 177 องศาเซลเซียส

น้ำมันหมู | Lard Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอสูง / ไขมันอิ่มตัวปานกลาง / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวปานกลาง
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันสายยาวทั้งหมด
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 190 องศาเซลเซียส

ทอดอุณหภูมิต่ำ

น้ำมันรำข้าว | Rice Bran Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอสูง / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวปานกลาง
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันสายยาวทั้งหมด / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนปานกลาง
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 230 องศาเซลเซียส

น้ำมันรำข้าว Rice Bran Oil | คือ-ประโยชน์-ทอดได้ไหม

น้ำมันสำหรับทอด | อะไรดีกับสุขภาพ อะไรไม่ดีกับสุขภาพ
Deep Frying Oil Comparison

น้ำมันสำหรับทอด | ไม่ควรใช้น้ำมันอะไร?

 • Refined | ผ่านกรรมวิธี
 • Low Smoke Point | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอต่ำ
 • Low Saturated Fat | ไขมันอิ่มตัวต่ำ
  • Low Long-Chain Fatty Acid | กรดไขมันสายยาวสูง
  • High Medium-Chain Fatty Acid | กรดไขมันสายปานกลางต่ำ
  • High Short-Chain Fatty Acid | กรดไขมันสายสั้นต่ำ
 • Low Monounsaturated Fat | กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวต่ำ
 • High Polyunsaturated Fat | กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูง

น้ำมันถั่วเหลือง | Soybean Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอสูง
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูง
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 220 องศาเซลเซียส

น้ำมันข้าวโพด | Corn Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอปานกลาง
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูง
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 175 องศาเซลเซียส

น้ำมันดอกทานตะวัน | Sunflower Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอต่ำ
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูง
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 160 องศาเซลเซียส

น้ำมันดอกคำฝอย | Safflower Oil

 • ข้อดี | ไม่มี
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูง
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 110 องศาเซลเซียส

น้ำมันงา | Sesame Oil

 • ข้อดี | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอปานกลาง / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวปานกลาง
 • ข้อเสีย | ไขมันอิ่มตัวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนปานกลาง
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 175 องศาเซลเซียส

น้ำมันคาโนล่า | Canola Oil

 • ข้อดี | ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนต่ำ
 • ข้อเสีย | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอต่ำมาก / ไขมันอิ่มตัวต่ำ
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 110 องศาเซลเซียส

น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ | Flaxseed Oil

 • ข้อดี | ไม่มี
 • ข้อเสีย | อุณหภูมิที่กลายเป็นไอต่ำมาก / ไขมันอิ่มตัวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวต่ำ / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูง
 • อุณหภูมิที่ทำให้เกิดควัน | 107 องศาเซลเซียส

Advanced Glycation End Products | สารเร่งความแก่

อาหารเสริมเมื่อรับประทานอาหารทอด

น้ำมันสำหรับทอด | อะไรดีกับสุขภาพ อะไรไม่ดีกับสุขภาพ
Bio Active Lipids

Bio Active Lipids | อาหารเสริมน้ำมันปลาเกรดการแพทย์ มีส่วนประกอบ ดังนี้

 1. Concentrated fish-omega3 triglycerides = 1000mg
 2. equiv. Eicosapentaenoic acid (EPA) = 360mg
 3. equiv. Docosahexaenoic acid (DHA) = 240mg
Wellness Hub – Good Gut

Good Gut คือ อาหารเสริมใยอาหารประเภทละลายน้ำ (Water Soluble Dietary Fiber) ชนิดพาร์เชียลลี ไฮโดรไลซ์ กัวร์กัม (PHGG : Partially Hydrolyzed Guar Gum) ที่สกัดมาจากเมล็ดกัวร์ (Guar Bean) ประเทศญี่ปุ่น ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านนี้มายาวนานกว่า 35 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่ามาจากธรรมชาติ ปราศจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม การสังเคราะห์ และปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ

ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและด้านอาหาร ดังนี้

 • FDA | องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
 • Low – FODMAP | อาหารย่อยง่าย ไม่ท้องอืด ไม่ท้องผูก ไม่ท้องเฟ้อ ไม่ท้องเสีย ไม่ปวดท้อง
 • GMO Free | ไม่มีพืชดัดแปลงพันธุกรรม
 • Allergen Free | ไม่ทำให้เกิดการแพ้
 • VEGAN | มาตรฐานอาหารเจ – มังสวิรัติ – วีแกน
 • HALAL | มาตรฐานอาหารอิสลาม
 • KOSHER | มาตรฐานอาหารยิว

มีงานวิจัยเฉพาะของ PHGG (Partially Hydrolyzed Guar Gum) ทั้งในหลอดทดลอง ในสิ่งมีชีวิต และในมนุษย์ ว่ามีคุณประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 1. มีส่วนช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ
 2. มีส่วนช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรง
 3. มีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วน
 4. มีส่วนช่วยป้องกันโรคท้องผูก
 5. มีส่วนช่วยป้องกันโรคท้องเสีย
 6. มีส่วนช่วยป้องกันโรคลำไส้แปรปรวน (IBS: Irritable Bowel Sysdrome)
 7. มีส่วนช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (IBD: Inflammatory Bowel Disease)
 8. มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้
 9. มีส่วนช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้
 10. มีส่วนช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุ
 11. มีส่วนช่วยเพิ่มกรดไขมันสายสั้น (SCFAs: Short-Chain Fatty Acids) ในลำไส้
 12. มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือด
 13. มีส่วนช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาล (GI: Glycemic Index)
 14. มีส่วนช่วยลดความโหยหลังจากมื้ออาหาร
 15. มีส่วนช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกาย
 16. มีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C: Hemoglobin A1C)

ละลายน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ดื่มวันละ 1 ซอง

Similar Posts